Vikten av bra bilbelysning

Snart är hösten här och då blir det snabbt mörkt. Bilkörning i mörker kräver fokus, men framför allt bra belysning. Utan bra lampor är det livsfarligt att ge sig ut på mörka vägar i Sverige. Enligt Transportstyrelsen är det grundläggande för trafiksäkerheten att alla fordon som vistas på vägarna har rätt belysning. Det är viktigt så att du både ser och syns i trafiken.

Rätt belysning gör att du ser

Nu inför den mörka hösten kan det vara en god idé att investera i ett par extraljus eller LED-ramper. Det är särskilt bra för dig som är ute och kör mycket på vägar utan gatubelysning. Med extrabelysning kommer du att se bättre vilket minskar risken för kollision med vilt, andra fordon, fotgängare eller andra föremål på vägarna. Klicka här för att hitta bra extraljus som gör mörkerkörningen säkrare.

Rätt belysning gör att du syns

Statistiken visar att cirka 30 % av alla trafikolyckor sker i mörker och antalet fotgängare som skadas i trafiken ökar under det mörka vinterhalvåret. Med rätt belysning syns du och din bil bättre i mörker, vilket ökar säkerheten för dig, men även för andra personer i trafiken och längs vägarna. Även om du inte har möjlighet att se fotgängare utan reflex kan din extrabelysning ge dem möjligheten att upptäcka dig i tid.